Pohjoisen kansan ja luonnon tarina

Suomalaisten tietämys saamelaisista on varsin hatara ja stereotypioiden täyttämä: Suomen historiankirjoitus ja kouluopetus sivuuttavat yhä saamelaiset ja heidän pakkosuomalaistamisensa pitkän jatkumon. Monista vallan väärinkäytöksistä johtuen saamelaiset kokevat Suomen valtiota kohtaan syvää epäluottamusta, mikä ilmenee jatkuvana vastakkainasetteluna.
Vastatuuleen pureutuu saamelaisten kokemushistoriaan ja avaa saamelaista mielenmaisemaa. Pakkosuomalaistaminen on jättänyt saamelaisiin syviä traumoja, jotka ovat kulkeutuneet yli sukupolvien. Tärkeitä teemoja ovat myös maiden menetys ja saamelaisten kokemukset oman maailmankuvan, yhteiskuntajärjestelmän ja kielen kieltämisestä.

Kukka Ranta ja Jaana Kanninen ovat toimittajia ja tietokirjailijoita, Ranta lisäksi väitöskirjatutkija ja valokuvaaja. Kirjaa tehdessään he ovat korostaneet kuuntelemisen tärkeyttä, yhteisöjen tarpeita sekä alkuperäiskansan näkökulman avaamista suomalaiselle valtaväestölle. Vastatuuleen on tehty tiiviissä vuorovaikutuksessa saamelaisten kanssa, alkuperäiskansatutkimuksen eettisten ohjeiden luotsaamana.

Kannen valokuva: Lada Suomenrinne
 

Sähkökirja
Paperikirja
Osta

10.00 € 32.00 €

Kirjoittajat syventyvät arkisempiinkin ongelmiin kuten Utsjoen synkkiin itsemurhalukuihin. Saamelaisessa mielenterveyspalvelussa täytyy ottaa huomioon historialliset traumat, sillä masentunut ihminen ei jaksa ensin alkaa opettaa terapeuttiaan. Tärkeässä kirjassa on hyvä kuvitus.
Hannu Niklander, Keskisuomalainen
 

Vad gäller samernas historia i Finland borde Kukka Rantas och Jaana Kanninens gripande bok Vastatuuleen (I motvind) läsas av så många som möjligt. Här är det ord och inga visor om vad samerna upplevt inom Finlands gränser och hur deras vardag ser ut i dag. Även den här boken väver samman historia, politik och lagtexter med enskilda människoöden, även om greppet denna gång snarare är journalistiskt än skönlitterärt. Författarna intervjuar allt från renskötare och fiskare till konstnärer och aktivister. Här handlar det om att bereda rum för de röster som hittills förblivit tysta. I vissa fall har man också lyckats få motparten att kommentera. Att sympatierna ligger på samernas sida är förstås tydligt, men greppet känns ändå inte som ensidig propaganda. Författarna imponerar med sin gedigna research om allt från musikkulturer till urfolkslagstiftning.
Tove Djupsjöbacka, Hufvudstadsbladet
 

Teoksessaan Vastatuuleen: saamen kansan pakkosuomalaistamisesta (S&S 2019) Jaana Kanninen ja Kukka Ranta kirjoittavat suomalaisesta asuttajakolonialismista sekä siitä seuranneista, edelleen olemassa olevista koloniaalisista rakenteista.
Sakari Nuuttila, Yle Uutiset

Kukka Ranta
Jaana Kanninen