Puheenvuoroja miesvallan varjosta

Naisten pappeus hyväksyttiin yli 30 vuotta sitten, mutta mihin se on johtanut? Voivatko naiset tai muunsukupuoliset saada äänensä kuuluviin luterilaisen kirkon päätöksissä? Onko tasa-arvo kirkossa taantumassa?
Ajankohtaisessa kirjoituskokoelmassa pohditaan Suomen luterilaisen kansankirkon nykytilaa ja muutossuuntaa. Kirjassa tarkastellaan kirkon sukupuolittuneita valtarakenteita, naisten ja heteronormista poikkeavien syrjintää kirkon sisällä sekä seksin ja synnin ikiaikaista liittoa kirkollisessa ajattelussa. Lisäksi pohditaan kirkollisen kielen ja kulttuurin miesvaltaisuutta ja mahdollisuuksia sen muuttamiseen. Mukana on neljätoista kirkon piirissä toimivaa tai toiminutta kirjoittajaa, jotka ovat muun muassa pappeja, tutkijoita ja seurakunnan entisiä tai nykyisiä jäseniä.
Moniääninen, kriittinen ja keskusteluun haastava puheenvuoro on suunnattu kaikille niille, joita kiinnostaa tasa-arvon tila ja kehitys paitsi luterilaisessa kirkossa myös koko suomalaisessa yhteiskunnassa.
 

Sähkökirja
Paperikirja
Osta

5.00 € 28.00 €

Asioita, joita ei ennemmin ole sanottu ääneen. Nyt sanotaan. Se viehättää Nurmon kappeliseurakunnan seurakuntapastoria Henna Saloa. Hän on yksi Taantuvan tasa-arvon kirkko -kirjan kirjoittajista esseellään samaa sukupuolta olevien kirkollisesta vihkimisestä. Aihetta hän käsittelee sateenkaaripapin näkökulmasta.
Marjut Haapanen, Pohjalainen ja Ilkka
 

Keskus­telu suku­puoleen liitty­västä sorrosta ei ole kirkossa kuiten­kaan vaiennut, pikemmin­kin päin vastoin.

Yhtenä esimerkkinä on juuri ilmestynyt teos Taantuvan tasa-arvon kirkko. 
Suvi Ahola, Helsingin Sanomat
 

Kirja nostaa kissan pöydälle ja kertoo avoimesti ristiriitojen aiheista. Turhautuminen on luonnollista, mutta päällimmäiseksi nousee aktiivisuus ja aloitteellisuus.
Heikki Palmu, Turun Sanomat
 

Tiiviit artikkelit kuvaavat ilmapiiriä, jossa nykyaika joutuu jatkuvasti taistelemaan konservatiivisuuden voimia vastaan. Miten kuluttavaa se voikaan olla, kun jokaisella on samaan aikaan pelissä koko identiteetti, maailmankuva, usko, josta ei voi luopua.
Leena Virtanen, Suomen Kuvalehti
 

Teoksessa lomittuvat eriaikaiset Raamatun tulkinnat ja omakohtaiset, usein kipeät kokemukset siitä, miten torjuvasti naispappeuteen ja sateenkaaripareihin saatetaan edelleenkin suhtautua.
Taantuvan tasa-arvon kirkko on raikas ja ravisteleva artikkelikokonaisuus.
Eija Komu, Karjalainen