Lukunäyte

Kirja on ehdolla vuoden 2014 Kanava-palkinnon saajaksi perustelulla: Vuoden paras talouskirja ja vuoden paras Eurooppa-kirja. Teos tarkastelee talouskysymyksiä laajemmin kuin vain kansallisesta näkökulmasta. Argumentteja riittää, mutta niistä ei tarvitse olla samaa mieltä.

Miksi euroalueen kriisi jatkuu vuodesta toiseen? Miksi elvytyksen sijaan on valittu jatkuvan kiristyksen ja säästäväisyyden linja, vaikka taloustieteilijät ja Kansainvälinen valuuttarahasto pitävät politiikkaa epäonnistuneena? Mitä maanosan jakautuminen velkojiin ja velallisiin tekee unionille? Mitä se tekee ihmisille?  
Eteläisten kriisimaiden kansalaiset ovat joutuneet köyhtymisen, työttömyyden ja toivottomuuden kurimukseen. Sen jälkeen kun Kreikan terveydenhuollosta leikattiin 40 prosenttia, HIV-tartunnat ovat kaksinkertaistuneet ja itsemurhat lisääntyneet huomattavasti. On arvioitu, että Italiassa talouskuri aiheuttaa joka vuosi 500 itse­murhaa. 
Velkaantuneet valtiot ovat joutuneet Troikan Kansainvälinen valuuttarahasto, EKP ja Euroopan komissio holhoukseen. Epädemokraattinen eurohallitus erotutti Kreikan ja Italian pääministerit ja asetti omat luottomiehensä valtionhoitajiksi. Ja kun kriisinhoito johtaa yöllisiin hätäratkaisuihin ja poliittis-juridiseen improvisaatioon, eivät rikkaidenkaan maiden kansalaiset ja heidän vaaleilla valitut edustajansa saa käyttää heille kuuluvaa päätösvaltaa. Suomenkin eduskunta tekee yhtenään päätöksiä puutteellisten ja harhaanjohtavien tietojen perusteella.  
Suomessa ei ole vieläkään alkanut se keskustelu, joka on täydessä liekissä kaikkialla muulla. Nyt on korkea aika. 

Linkit kirjan runsaaseen taustamateriaaliin on nyt koottu yhteen paikkaan. Tutustu siihen osoitteessa www.suurikiristys.fi.
Tiettävästi tämä on ensimmäinen kerta, kun kirjan viitteet julkaistaan verkossa niin, että niihin pääsee suoraan käsiksi!

Sähkökirja
Paperikirja

Kirja on miellyttävän provosoivaa luettavaa.
Mikko Laitila, Arvopaperi

Teksti on vetävä ja draaman käänteet jyrkkiä. /---/ Tietokirjaksi kirjassa on kosolti huumoria, ja sitä on onneksi monta lajia.
Matti Wiberg, Turun Sanomat

...toisinajattelu ei sittenkään ole loppunut Suomessa. Timo Harakan Suuri kiristys.Tie ulos eurokriisistä arvostelee eurokriisin hoitoa kovin sanoin, ja ihan syystä.
Katja Boxberg, Helsingin Sanomat

Harakka näyttää, ettei asiantuntevan talouspohdinnan tarvitse olla tylsää luettavaa.
Mika Rissanen, Kouvolan Sanomat

Kirja on miellyttävän provosoivaa luettavaa.
Mikko Laitila, Arvopaperi

Timo Harakka