Vaula Helin


Vaula Helin on helsinkiläinen kirjoittaja ja valtiotieteiden maisteri, joka työskentelee asiantuntijana Suomalaisessa Tiedeakatemiassa. Helinin kirjoittamia ilmiöjuttuja ja henkilökuvia on julkaistu muun muassa Suomen Kuvalehdessä ja Imagessa. Väitöskirjassaan Helin on tutkinut helsinkiläisäitien perhekäsityksiä ja tukiverkostoja. Kiinnostus lisääntymisteknologioiden käyttöön sekä lapsen hankkimisen syihin vaikutti siihen, että Helin halusi kirjoittaa narratiivisen tietokirjan lapsettomuushoidoista, myös omia kokemuksiaan hyödyntäen.

Seuraa sometilejä

Kuvaaja: Anna Autio

Kuvapankkiin

Teokset