Teemu Vaarakallio


Olen Teemu Vaarakallio, Helsingissä syntynyt ja Jyväskylässä aikuistunut ympäristöaktiivinen kansalainen, vapaa kirjoittaja ja entinen maarakennusalan apumies. Ensin opiskelin viidessä eri yliopistossa niin Suomessa, Yhdysvalloissa kuin Ranskassakin. Sitten ymmärsin, että lienen hyödyllisempi ihmisyyttä määrittävissä ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksissä toimimalla suoraan oikeudenmukaisuuden puolesta, ihmisten ja luonnon riistoa vastaan. Passiivisen biomassani olen asettanut milloin ruskohiiliraiteille, milloin fossiilipankkien porteille, tavoitellen suoraa puuttumista elämää tuhoaviin ja demokratiaa halveksuviin valtarakenteisiin. 

Paitsi merkityksenanto poliittiselle toiminnalle, myös toimintatapojen tiettäväksi tekeminen vaatii sosiaalista vuorovaikutusta ja kommunikaatiota. Mahdottoman huonona meemeilijänä koen, kenties opportunistisista syistä, kirjoittamisen sopivan itselleni tähän tarkoitukseen. Poliittisena työkaluna kirjoittaminen pakottaa suhteellisen vaatimattomiin kompromisseihin ja syyllinen on aina tekijä itse. Siten kirjoittaminen on nöyryyttävää vaihtelua muulle maailmanmuuttamiselle, jossa suurimmat epäonnistujat on helppo jäljittää toisaalle.

Viimeksi vakuutuin toimittaja Jordan Flahertyn kirjasta No More Heroes – Grassroots Challenges to the Savior Mentality. Mitä enemmän poliittista toimijuutta, sitä tärkeämpää tämän kirjan lukeminen on.
 

Kuvaaja: Anna Autio

Kuvapankkiin

Teokset