Tanja Tiekso

Olen tutkija, taidefilosofi, muusikko ja kirjoittaja. Olen tutkinut esimerkiksi kokeellista musiikkia, avantgardeteorioita, italialaista futurismia, elektronista musiikkia ja musiikin kylmän sodan historiaa. Artikkeleitani, esseitäni ja taidekritiikkejäni on julkaistu useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tiede- ja kulttuurilehdissä. Väitöskirjani Todellista musiikkia. Kokeellisuuden idea musiikin avantgardemanifesteissa julkaisi Poesia vuonna 2013. Olen myös kääntänyt ja kirjoittanut esipuheen italialaisen futuristin Luigi Russolon teokseen Hälyjen taide (Tutkijaliitto 2018). Tällä hetkellä teen tutkimusta ja opetan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Tärkeimpiä ammatillisia aktiviteettejani kirjoittamisen ja tutkimustyön ohella ovat toimiminen Tutkijaliiton julkaisutoimikunnassa ja Tiede ja edistys -lehden toimituskunnassa sekä esiintyminen kokeellisena muusikkona yksin ja erilaisissa kokoonpanoissa.

Fantasma on kirja, joka on ollut mielessäni aina, siltä ainakin nyt tuntuu. Lähestyn teoksessa usein epäonnistuen asioita (mysteereitä?), joiden vuoksi kai toistuvasti matkustan Italiaan, etenkin Roomaan. Kirjan ensimmäinen työnimi Rakastamieni asioiden epäilyttävä historia on osuva. Teos käsittelee epävarmuutta, joka eurooppalaisen kulttuurin historian kriittiseen tarkasteluun liittyy. Fantasma on jonkinlaista historiacorea, vanhojen tekstien ja kirjojen fetisististä fiilistelyä, raunioiden ja muinaisjäännösten ihmettelyä, rajoittamattomien yhdistelmien kollaasi ja junamatkailun epäkäytännöllisyyden ylistys, antiteesi uusliberalistisille tehokkuuden vaatimuksille. 

Teos on syntynyt tarpeesta kartoittaa tämänhetkisessä tutkimuksessani tarkastelemieni ekofeminististen ja posthumanististen ajattelutapojen historiaa, etsiä väitetyn ihmiskeskeisen länsimaisen ajattelun murtumakohtia historiallisista teksteistä. Seikkailu muinaisissa kirjoituksissa on ollut uskomaton, toivon että se jatkuu ikuisesti. En voisi keksiä parempaa tapaa kuluttaa aikaani täällä. 

Fantasma on osa vuosina 2019-2022 toteutettua Koneen säätiön rahoittamaa taiteellista tutkimushanketta, jossa tutkin subjektin mahdollisuutta kokeellisessa säveltämisessä. On kuvaavaa, ettei musiikista kirjassa juurikaan puhuta...


Miksi kirjoitat?
Ajattelen kirjoittamalla, ideat ovat valmiita vasta kun ne on ilmaistu kirkkaasti. Löytöretkeilen kirjoittamisessa, ryhdyn johonkin ja saan aikaiseksi jotain muuta, jotain mitä en osannut odottaa. 

Miksi kirjallisuus on tärkeää?
Kirjoissa on historia, muisti, mielikuvitus, huolenpito ja ystävyys. Kaikki säilytettävät asiat, tarvittava tieto maailmasta ja suurimmat seikkailut löytyvät kirjoista.

 
Tanja Tiekso

Kuva: Tero Ahonen Lataa painokelpoinen kuva

Fantasma