Jenny Lucander


Jenny Lucander har jobbat med illustration på heltid sedan 2005. Utbildning inom det visuella området hon fått på Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors (programmet Mediakultur) och på HDK, högskolan för design och konsthantverk i Göteborg.
Sedan 2010 har hon varit verksam som redaktionsmedlem och illustratör för popkonst- och kulturtidskriften Sheriffi. Hon har också jobbat mycket med tidningsillustrationer och olika kultursamarbeten både i Finland och Sverige, illustrerat barnböcker och läromedel.  

"von Numers-Ekman lotsar med lätthet läsaren genom en berättelse där tonträffen är total. Att boken kryddas med Jenny Lucander-Holms utmejslade och personligt småfräcka illustrationer som fångar minspel och relationer på pricken borgar för en ovanligt helgjuten mellanåldersbok. Lucander-Holms bildspråk skulle passa ypperligt i bilderboksformat eller varför inte i en grafisk roman för unga?"
Mia Österlund, Huvudstadsbladet om boken Singer 

Pris:
Dröm om drakar nominerades till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris år 2016 med motiveringen: 
"Dröm om drakar är en estetiskt eggande bilderbok. […] Jenny Lucanders bildberättande är både suggestivt och samtidspräglat. Bokens liggande format utnyttjas till fullo. Bakom bostadshusen bidar en urtida drake sin tid och i husets interiörer kan läsaren identifiera konsumtionsprylar. Stilen är collageartad och samtidigt mättad och skir, med lager på lager av färgsjok som kombineras till fylliga bildlandskap. Kombinationen av turkos och orange är dynamisk. De omsorgsfullt komponerade och konstnärligt tilltalande helheterna bär dessutom en poetisk prägel."
Läs hela prismotiveringen här

Vad är kärnan i ditt konstnärsskap?
Jag tycker att det är fascinerande att bilderboken som konst spänner i en jättelång båge från mitt huvud till läsaren. Konstupplevelsen börjar som en process i mitt hjärna, där åker den runt, det kan vara frågan om stämningar, känslor, dofter och tankar. Sedan rinner den ner i fingrarna och fastnar till slut på papper. När projektet är färdigt plockar en läsare upp boken, läser den och upplever sannolikt till stor del samma känslor och tankar jag hade då konstupplevelsen fick sin början. Alla har sina egna associationer och tolkningar men på något plan delar vi konstupplevelse, läsaren och jag. 
Det finns många olika typer av bra bilderböcker. En del är sorgliga och vackra, de kan förmedla tröst till en läsare som behöver den just då. Andra är bär på djupa och viktiga budskap. De kanske ruckar på stereotypier, utmanar normer eller öppnar för diskussioner i samhället. Men en del bilderböcker är bara roliga och galna och trots det strålande. Själv strävar jag till att skapa böcker som berör på olika plan och öppnar för nya sätt att se på världen. Är det bilderböcker för barn skall de givetvis ha ett tydligt barnperspektiv och ta avstamp i sådant som är viktigt för barnen. Det är underbart att ha barndomens myller av stora och små känslor som underlag. Alla möjligheter, friheten och barnens öppna sinne. I min konst vill jag även lämna utrymme för misstag och skevheter. När man vågar släppa taget om kontrollen så lyckas man oftast skapa de vackraste bilderna. 

Varför är litteratur viktigt?
Den skänker tröst och glädje och utmanar oss i att se saker ur nya perspektiv. Den utvecklar vår empati.

Teokset