Asta Raami


Asta Raami tutkii intuitiota ja sisäisen tietämisen monimuotoisuutta. Häntä kiinnostavat luovuus, intuitiivisen tietämisen kokemukset ja ihmisen piilossa olevan potentiaalin hyödyntäminen. Kiinnostus johti väitöskirjaan intuition käytöstä, kehittämisestä ja luotettavuuden arvioimisesta.
Taustaltaan Asta on yhdistelmä taiteilijaa, tutkijaa, käytännöllistä ongelmanratkaisijaa ja löytöretkeilijää. Yliopistotutkinnot hänellä on kasvatustieteestä, graafisesta suunnittelusta ja digitaalisesta mediasta. Hän toimi pitkään luovan suunnitteluprosessin kehittämisen lehtorina Aalto-yliopistossa.
Asta inspiroituu tieteen reunamailla tapahtuvasta tutkimuksesta, joiden tuloksille ei vielä löydy selitysmallia sekä arjesta kolmen koululaisen perheessä.
 
Miksi kirjoitat?
Tällä hetkellä kirjoitan tuodakseni näkyviin sisäisen tietämisen eri muotoja. Sisäinen tietäminen on toisille ihmisille piilossa olevaa, mutta toisille konkreettiseesti olemassa olevaa, joskin vaikeasti sanallistettavaa. Asiasta kirjoittaminen antaa sille helpommin havaittavan ja paremmin ymmärrettävän muodon.
 
Miksi kirjallisuus on tärkeää?
Sanat ovat keino pukea asioita muille jaettavaan muotoon. Myös piirrokset ovat minulle kirjallisuutta. Näiden avulla rakennamme siltoja, luomme iloa, inspiroidumme ja kosketamme toisen sisintä. Kirjallisuudella rakennamme yhdessä ymmärrystä ihmisyyden ja maailman monimuotoisuudesta.

Kuvaaja: Mikael Ahlfors

Kuvapankkiin

Teokset