Asta Raami

Nautin kirjoittamisen älyllisestä haasteesta, sillä minulle on luontaisempaa pukea moniulotteisia asioita kuviksi kuin sanoiksi. Tällä hetkellä pohdin intuitiivisen tietämisen sanallistamista. Intuition äärelle minut johdatti kiinnostus luovuuteen. Luovuuden mysteeri on inspiroinut minua kauan ja se oli myös motivaationi opiskella eri tieteenaloja. Miten on mahdollista luoda täysin uutta, joka ei perustu olemassa olevien asioiden uudelleenyhdistelyyn? Miten äly kykenee ylittämään itsensä?
Asta Raami tutkii intuitiota ja sisäisen tietämisen monimuotoisuutta. Häntä kiinnostavat luovuus, intuitiivisen tietämisen kokemukset ja ihmisen piilossa olevan potentiaalin hyödyntäminen. Kiinnostus johti väitöskirjaan intuition käytöstä, kehittämisestä ja luotettavuuden arvioimisesta.
Taustaltaan Asta on yhdistelmä taiteilijaa, tutkijaa, käytännöllistä ongelmanratkaisijaa ja löytöretkeilijää. Yliopistotutkinnot hänellä on kasvatustieteestä, graafisesta suunnittelusta ja digitaalisesta mediasta. Hän toimi pitkään luovan suunnitteluprosessin kehittämisen lehtorina Aalto-yliopistossa.
Asta inspiroituu tieteen reunamailla tapahtuvasta tutkimuksesta, joiden tuloksille ei vielä löydy selitysmallia sekä arjesta kolmen koululaisen perheessä.
 
Miksi kirjoitat?
Tällä hetkellä kirjoitan tuodakseni näkyviin sisäisen tietämisen eri muotoja. Sisäinen tietäminen on toisille ihmisille piilossa olevaa, mutta toisille konkreettiseesti olemassa olevaa, joskin vaikeasti sanallistettavaa. Asiasta kirjoittaminen antaa sille helpommin havaittavan ja paremmin ymmärrettävän muodon.
 
Miksi kirjallisuus on tärkeää?
Sanat ovat keino pukea asioita muille jaettavaan muotoon. Myös piirrokset ovat minulle kirjallisuutta. Näiden avulla rakennamme siltoja, luomme iloa, inspiroidumme ja kosketamme toisen sisintä. Kirjallisuudella rakennamme yhdessä ymmärrystä ihmisyyden ja maailman monimuotoisuudesta.
Asta Raami

Kuva: Mikael Ahlfors Lataa painokelpoinen kuva

Älykäs intuitio