Rakastetun älykön uusin esseeteos

Vapaudesta puhutaan paljon, monin erilaisin tavoin ja monissa eri yhteyksissä: on yksilön henkilö- kohtaisen vapautumisen hetkiä, sananvapautta ja ihmisoikeuksia, poliittista retoriikkaa, rajojen rikkomista. Arjessa vapaus on jotain, mihin länsimainen ihminen havahtuu vasta, kun menettää sen.

Uudessa teoksessa Maggie Nelson pohtii, mitä kaikkea vapauden monimutkaisella käsitteellä tarkoitetaan neljällä erilaisella inhimillisen kokemuksen alueella: taiteen tai seksuaalisuuden piirissä sekä silloin, kun puhutaan päihteistä tai ilmastosta.

Nelson käyttää teoksessaan suvereenisti laajaa tutkimusmateriaalia erilaisista teoreettisista viite- kehyksistä popkulttuuriin ja arkikokemuksiin, tutkii, kysyy, ajattelee ääneen ja kutsuu lukijan ajattelemaan kanssaan. Kirjoittaminen itsessään on vapauden ilmaus, joka vahvistaa, rohkaisee - ojentuu toista kohti.

Vapaudesta on raikas, voimaannuttava ja välttämätön teos tässä ajassa.
 

Maggie Nelson


Maggie Nelson

Vapaudesta

Maggie Nelson

Sinelmiä

Maggie Nelson

Vapaudesta

Maggie Nelson

Argonautit

Maggie Nelson

Jane – Eräs murha / Punaiset osat

Maggie Nelson

Sinelmiä

Maggie Nelson

Argonautit