Torsten Ekman


Torsten Ekman (f. 1943) är till utbildningen politices magister. Från 1967 fram till 1995 jobbade han på Hufvudstadsbladet som redaktör på olika avdelningar, som utrikesredaktör, politisk och ekonomiredaktör.  Åren 1995 till 2006 vistades familjen stora delar av året i Malaga därifrån Ekman regelbundet medverkade med kolumner om spanska frågor i Hbl.

Vad är kärnan i ditt författarskap?
Som ett slags grundfilosofi i mitt skrivarbete har jag under åren använt några rader av T.S. Eliot ur hans dikt ”The Rock” från 1934: 
”Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?”
 
Varför är litteratur viktigt?
Jag tror på en litteratur som hjälper oss fram till startlinjerna i sökandet efter underlag för våra dagliga beslut.
 
Hur väljer du dina teman?
Till mina stora tidiga läsupplevelser hör Topelius ”Fältskärns berättelser” och Tolstojs ”Krig och fred”, till vilka jag under senare år återvänt upprepade gånger. Båda utstakade mitt intresse för historiens stora berättelser och deras fascinerande enskildheter.

Pris
Pris av Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. 2018 för boken Helsingfors röda fanor. Från arbetarrörelsens tidiga år 1883-1917
Svenska litteratursällskapet i Finland r.f., HL Falckens testamentsfonds pris år 2007 för Finska gardet och Statens informationspris för samma bok med motiveringen: ”Ekmans verk … ger en fin tidsbild av det Finland som hörde till det ryska kejsardömet som är mycket vidare än enbart krigshistorisk.” 

 

Översättningar
Suomen kaarti 1812 – 1905, 2006
Aleksanteri I Keisari ja Isänmaa, 2013
 

Teokset