Rainer Knapas

Rainer Knapas (s. 1946) on filosofian lisensiaatti ja Helsingin yliopiston filosofian kunniatohtori, taide- ja kulttuurihistorioitsija, kustannustoimittaja ja tutkija. Hän on työskennellyt tutkijana mm. Helsingin yliopistossa, Museovirastossa ja Svenska litteratusällskapetissa Helsingissä. Knapas on kirjoittanut kulttuuri-, arkkitehtuuri- ja kirjallisuushistoriallisia artikkeleita ja toiminut kolumnistina Ny Tid -lehdessä. Hän on ollut myös kirjoittajana, toimittajana tai kuvatoimittajana lukuisissa suomen- ja ruotsinkielisissä julkaisuissa, mm. teoksissa Helsingin yliopisto 16401990, osat IIII ja Finlands svenska litteraturhistoria III.

Palkinnot
Knapas on saanut valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuosina 1997 ja 2001 sekä Svenska litteratursällskapetin palkinnon Kustaa III:n muistorahastosta. Vuonna 2004 Svenska litteratursällskapet palkitsi hänet seuraavin perusteluin:
... kulttuurihistoriallisesta työstä monivuotisen kirjallisen uran aikana. Laajoin taustatiedoin ja analyyttisesti historiallisia, kulttuurisia ja sosiaalisia ilmiötä tarkastellen Rainer Knapas on rikastuttanut suomalaisen kulttuurihistorian ymmärtämystämme, usein erityisestä museaalisesta ja kirjallisesta näkökulmasta. Viimeisimmässä kirjassaan Monrepos. Ludwig Heinrich Nicolay och hans värld Rainer Knapas tutkii oppineesti ja laajasti 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun Eurooppaa, Venäjää ja Suomea tarunhohtoisen Monreposn prisman läpi. Kartano ja sen omistaja Ludwig Heinrich Nicolay, kokoelmat ja puutarha pääsevät esiin niin, että estetiikka, moraali, talous, filosofia ja oppineisuus muodostavat saman kokonaisuuden osia. Mikrotaso on solmittu abstrakteihin ja laajoihin asiayhteyksiin Rainer Knapasille tunnusomaisella tavalla.

Vuonna 2006 Knapas palkittiin Ruotsin Akatemian Suomi-palkinnolla merkittävästä panoksestaan Suomen ruotsinkielisessä kulttuurielämässä.

Miksi kirjoitat?
En osaa soittaa pianoa, maalaaminenkin vaatimatonta.

Miksi kirjallisuus on tärkeää?
Maailmaa ja ihmisiä syleilevä.
Rainer Knapas

Karjalan kunnailla