Vuosittain 25 000 suomalaista sairastaa jonkin­asteisen aivoverenkiertohäiriön: aivoinfarktin, aivoverenvuodon tai ohimenevän aivoverenkierto­häiriön. Jokainen tapaus on erilainen, ja aivoveren­kiertohäiriön sairastaneen toipumisennuste riip­puu vaurioalueen sijainnista ja laajuudesta. Usein häiriö aiheuttaa aivohalvauksen, josta voi seurata ohimeneviä tai pysyviä halvausoireita, tuntopuutos­ta, kielellisten toimintojen häiriöitä tai häiriöitä henkisessä suoriutumisessa. Väestön ikääntyessä aivohalvaus koskettaa yhä useampaa ja herättää yhä useammassa pelkoa ja kysymyksiä. Millaista on elämä aivoinfarktin tai aivoverenvuodon jälkeen? Miten aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat kudos­vauriot rajoittavat elämää? Voiko aivohalvaukses­ta toipua? 
Tämä kirja kertoo viidentoista aivohalvauksen saaneen suomalaisen tarinan. Se antaa tukea ja toivoa vakavan sairauden kokeneille ja heidän lä­heisilleen, vaikka aivohalvauksen seuraukset ovat usein rankkoja. Puhekyvyn kadotessa voi olla mah­dotonta sanoa edes perkele.

Hyvää: Mustalla huumorilla ja positiivisella elämänasenteella lastattu teos antaa paljon toivoa vaikeiden paikkojen ylittämiseen.

Lupaus: Antaa tukea ja toivoa vakavan sairauden kokeneille ja heidän läheisilleen, vaikka aivohalvauksen seuraukset ovat usein rankkoja.

Liisa Aalto, Aamulehti


 

Tärkeä kirja aivohalvauksesta

Elämän hauraus ja kohtalonomaisuus on vahvasti läsnä tässä kirjassa. Tarkkakorvainen ehkä kuulee myös viestin: elä tässä ja nyt.

Markku Laitinen, Pietarsaaren Sanomat