Lukunäyte
Kaunis ja kurja muistojen ja mielikuvien Karjala

Eräs alue herättää suomalaisissa enemmän tunteita kuin yksikään toinen ja on siksi erottamaton osa suomalaisuutta. Se on Karjala. Karjalasta on haettu suomalaisten kansalliseepos ja innoitusta muihin taiteellisiin teoksiin. Toisaalta se on ollut sotatanner ja sitten menetetty maa. Se on tarinoita, kuvia ja symboleita.
Jotta ymmärtäisimme Karjalan historiaa ja nykypäivää, on syytä paneutua niihin aatteisiin ja mielikuviin, joita Karjalaan liitetään. Mielikuvat ovat muotoutuneet kirjallisuuden, tieteiden ja taiteiden pohjalta, ja ne ovat vahvistuneet historiallisten tapahtumien myötä.
Rainer Knapas pohtii historiallisia yksityiskohtia pursuavassa teoksessaan, kenelle Karjala oikeastaan kuuluu. Hän tarkastelee Karjalaa idän ja lännen näkökulmasta ja tekee tutkimusmatkan muun muassa 1700-luvun Vanhaan Suomeen ja Monrepos­hon, pohtii 1800-luvun ylioppilasromantiikkaa ja karjalaisuusaatetta ja istahtaa Terijoella Villa Golicken verannalle.

Rikas kronikka muistojen maasta. Kirjoittajan laaja lukeneisuus tulee esille kiihkottomassa analyyttisyydessä...
Mika Rissanen, Kymen Sanomat

Kirjassa Karjalaa tarkastellaan kokonaisuutena. Siinä käydään esseenomaisesti läpi aluetta ja sen vaiheita. Kirja käsittelee historiaa, historiankirjoitusta, historiakäsitystä sekä historian vaikutuksia Suomessa ja Venäjällä.
Mika Mykkänen, Loviisan Sanomat

Knapas kykenee tyylikkäästi osoittamaan nationalistisen historiankirjoituksen sokeat pisteet samalla, kun hän tarjoaa lukijalle luettavaksi eräänlaisen Karjalan historian "suuren kaaren" aina alueen "löytämisestä" toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan asti.
Olli Kleemola, Tieteessä Tapahtuu

Karjalaan on monta näkökulmaa. Siitä kertovat kymmenet sitä määrittävät paikannimet. Uudet ja raikkaat näkökulmat on kirjoittanut Rainer Knapas teoksessaan Karjalan kunnailla.
Heikki Rytkölä, Kainuun Sanomat